مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف TSU

Tennessee State University

دانشگاه ایالتی تنسی (TSU) دانشگاهی عمومی در ایالت تنسی است که بیش از ۱۰۴۰۰ دانشجو در آن مشغول به تحصیل هستند.

این دانشگاه در شهر نشویل قرار دارد.
TSU
ارسال نظر

ارسال نظر