مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف FUD

Fear, Uncertainty, Doubt

FUD نوعی فن تجاری به حساب می‌آید و در زبان انگلیسی مخفف سه واژه به معنای «ترس، عدم اطمینان و شک» است.
FUD
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود