مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف ZIFT

Zygote Intrafallopian Transfer

این روش تا حدودی مشابه (GIFT) است، با این تفاوت که پس از جمع‌آوری اسپرم و تخمک، عمل میکرواینجکشن (تزریق اسپرم به داخل تخمک) در آزمایشگاه جنین‌شناسی انجام می‌شود و زیگوت‌های (تخمک‌های لقاح یافته) حاصل، به‌وسیله عمل لاپاراسکوپی به لوله‌های رحمی زن منتقل می‌شوند. انتقال زیگوت‌ها می‌تواند بلافاصله پس از لقاح تا 24 ساعت بعد از آن انجام گیرد.
ZIFT
ارسال نظر

ارسال نظر