مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف PESA

Percutaneous Epididymal Sperm Aspiration

در روش PESA بدون باز کردن پوست بیضه و با هدایت سوزن‌ بسیار نازکی به داخل مجاری اپیدیدیم اسپرم مکیده می‌شود. قابلیت استفاده از این روش کم و احتمال استخراج اسپرم به میزان کافی از بیضه به منظوره ذخیرهسازی، پایین است. این عمل سرپایی است و پس از انجام بی‌حسی موضعی در ناحیه بیضه صورت می‌گیرد. در صورت مثبت بودن نمونه‌ سوزنی (PESA)، بیمار کاندیدای درمان ناباروری از طریق لقاح خارج رحمی ICSI (میکرواینجکشن) خواهد شد. در صورت منفی بودن آن باید عمل جراحی بیوپسی بیضه انجام شود. پس از عمل کشیدن سوزنی، نیاز به مراقبت یا داروی خاصی نیست و بیمار در اسرع وقت مرخص می‌‌شود.
PESA
ارسال نظر

ارسال نظر