مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف PEGIDA

Patriotische Europäer gegen die Islamisierung des Abendlandes

پگیدا (PEGIDA) به معنی اروپاییان میهن پرست علیه اسلامی شدن غرب، جنبشی سیاسی در درسدن آلمان است.

این جنبش از اکتبر ۲۰۱۴ بطور پیگیر در حال سازماندهی تظاهرات عمومی با هدف دولت آلمان، در برابر آنچه آن‌را اسلامی شدن جهان غرب می‌نامند، است.
PEGIDA
ارسال نظر

ارسال نظر