مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

ناجا

مخفف عبارت ناجا

نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران
پلیس ایران است که در سال ۱۳۷۰ خورشیدی...
IRIAF

مخفف عبارت IRIAF

Islamic Republic of Iran Air Force
نیروی هوایی جمهوری اسلامی ایران (نهاجا)...
IRIB

مخفف عبارت IRIB

Islamic Republic of Iran Broadcaster
صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران سازمانی...
IRINN

مخفف عبارت IRINN

Islamic Republic of Iran News Network
شبکه خبر جمهوری اسلامی ایران (IRINN) که...
CCA

مخفف عبارت CCA

Combatant Clergy Association
جامعهٔ روحانیت مبارز استان تهران که به...