مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

بتاجا

مخفف عبارت بتاجا

بنیاد تعاون ارتش جمهوری اسلامی
بنیاد تعاون ارتش جمهوری اسلامی ایران...
ع.س

مخفف عبارت ع.س

عقیدتی سیاسی
سازمان عقیدتی سیاسی ناجا نیز مانند سایر...
ساحفاجا

مخفف عبارت ساحفاجا

سازمان حفاظت اطلاعات ارتش جمهوری اسلامی ایران
سازمان حفاظت اطلاعات ارتش جمهوری اسلامی...
ودجا

مخفف عبارت ودجا

وزارت دفاع جمهوری اسلامی ایران
وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح یکی...
AEOI

مخفف عبارت AEOI

Atomic Energy Organization of iran
سازمان انرژی اتمی ایران که مقدمات ایجاد...
ندسا

مخفف عبارت ندسا

نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی
نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی...