مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

PANA

مخفف عبارت PANA

Pupils Association News Agency
خبرگزاری کانون دانش آموزی (پانا) که...
OFDM

مخفف عبارت OFDM

Orthogonal Frequency Division Multiplexing
OFDM (مدولاسیون تقسیم فرکانس عمود برهم)...
MPAI

مخفف عبارت MPAI

Messaging Application Programming Interface
میانجی برنامه ریزی برنامة کاربردی ارسال...
A2DP

مخفف عبارت A2DP

Advanced Audio Distribution Profile
به معنی امکان ارسال صوت از طریق بلوتوث...
USSD

مخفف عبارت USSD

Unstructured Supplementary Service Data
USSD یک روش ارسال پیام در شبکه GSM...
SDI

مخفف عبارت SDI

Selective Dissemination of Information
اشاعه اطلاعات گزیده، مخفف SDI اصطلاحی...