مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

BSC

مخفف عبارت BSC

Binary Symmetric Channel
کانال دودویی متقارن(BSC) یک نوع کانال...
AVL

مخفف عبارت AVL

Automatic Vehicle Locating
سیستم موقعیت یابی اتوماتیک وسایل نقلیه...
RFQ

مخفف عبارت RFQ

Request For Quotation
نوشته‌ای که به فروشندگان سخت‌افزار -...
IGMP

مخفف عبارت IGMP

Internet Group Management Protocol
قرارداد مدیریت گروه اینترنت (IGMP) نام...
ICMP

مخفف عبارت ICMP

Internet Control Message Protocol
پروتکل کنترل پیام‌های اینترنتی...