مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف GCLID

Google Click Identifier

Gclid یک پارامتر ردیابی منحصر به فرد در جهان است (شناسه کلیک Google) که برای انتقال اطلاعات از Google AdWords و Google Analytics به Google استفاده می شود. اگر تگ گذاری خودکار نشانی اینترنتی را در Google AdWords فعال کنید، گوگل یک پارامتر منحصر به فرد در gclid در URL های مقصد خود در زمان اجرا اضافه می کند. از آنجا که این یک تغییر مسیر (Redirect) است، شما هیچ پارامتر gclid را در آدرس مقصد مشاهده نخواهید کرد، اما در Log های ورودی سرور شما نشان داده می شود.
پارامتر gclid امکان اشتراک داده بین Google Analytics و Google AdWords را فراهم می کند.
GCLID
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود