مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف اصطلاحات پزشکی

مجموعه کلمات اختصاری و پرکاربرد در زمینه های پزشکی، بیماری، آزمایش، دارویی و...

اصطلاحات سونوگرافی

EFW

مخفف عبارت EFW

Estimated Fetal Weight
EFW به معنی وزن تخمینی جنین درون رحم در...
HC

مخفف عبارت HC

Head Circumference
HC به معنی محدوده سر در سونوگرافی هست و...