مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف اصطلاحات پزشکی

مجموعه کلمات اختصاری و پرکاربرد در زمینه های پزشکی، بیماری، آزمایش، دارویی و...

اصطلاحات سونوگرافی

EDC

مخفف عبارت EDC

Estimated Date of Confinement
این اصطلاح به معنی تاریخ احتمالی زایمان...
SCH

مخفف عبارت SCH

Subchorionic Hematoma
این اصطلاح در سونوگرافی بارداری به معنی...
GS

مخفف عبارت GS

Gestational Sac
این اصطلاح در سونوگرافی بارداری به معنی...
BPP

مخفف عبارت BPP

Biophysical Profile
ارزیابی‌های سلامت جنین یکی از مهم‌ترین...