مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف COQ

Certificate Of Quality

گواهی کیفیت
COQ
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود