مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف ARPANET

Advanced Research Projects Agency Network

آرپانت (ARPANET) مخفف سازمان پروژه‌های تحقیقاتی پیشرفتۀ شبکه اولین شبکه سوئیچیگ بسته های اطلاعات در دنیا بود و پس از مدتی تبدیل به اینترنت جهانی شد. بودجه مالی این شبکه در ابتدا توسط سازمان پروژه‌های تحقیقاتی پیشرفتۀ دفاعی (آرپا، بعداً دارپا) در وزارت دفاع ایالات متحده آمریکا تامین شد که از این پروژه در دانشگاه ها و آزمایشگاه های تحقیقاتی در ایالات متحده آمریکا استفاده شود. سوئیچیگ بسته های اطلاعات در آرپانت بر اساس طرحی از دانشمند بریتانیایی دونالد دیویس و لارنس رابرت از آزمایشگاه لینکلن بود.
ARPANET
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود