مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف PDE

Partial Differential Equations

معادلات دیفرانسیل با مشتقات پاره‌ای، به دسته‌ای از معادلات دیفرانسیل گفته می‌شود که در آن‌ها توابع مجهول بر حسب چند متغیر مستقل به همراه مشتق پاره‌ای توابع نسبت به آن متغیرها شرکت داشته‌باشند.
PDE
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود