مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف LOL

Laughing Out Loud

LOL مخففی برای عبارت Laughing Out Loud یا Laugh Out Loud به معنی خندیدن با صدای بلند است. این مخفف، به اصطلاحی معمول در زبان عامیانه اینترنت تبدیل شده‌است و به معنی خندیدن یا سرگرم شدن است. LOL به طور تاریخی در یوزنت به کار برده می‌شد ولی در حال حاضر در بسیاری از مکالمه‌های اینترنتی و حتی خارج از دنیای مجازی و مکالمه‌های روزمره به کار برده می‌شود.
LOL
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود