مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف WOC

Women Of Color

زنان رنگین‌پوست (گاهی اوقات به صورت WOC مخفف می‌شود) عبارتی است که برای توصیف زنان رنگین‌پوست به کار می‌رود. اصطلاح سیاسی «زنان رنگین‌پوست» در خشونت علیه جنبش زنان ظاهر شد. در اواخر دهه هفتاد، این موضوع همه زنان را که دارای چندین لایه محرومیت اجتماعی به خاطر نژاد یا قومیت خود بودند را متحد کرد.

WOC
ارسال نظر

ارسال نظر