مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف WDYM

What Do You Mean

WDYM در گفتگوهای به صورت پیام (چت یا SMS) به معنای منظورت چیه؟ می‌باشد.
WDYM
ارسال نظر

ارسال نظر