مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف CIRCAMP

Cospol Internet Related Child Abusive Material Project

پروژه مواد آزاردهنده کودکان مرتبط با اینترنت (CIRCAMP) یک پروژه برنامه ریزی استراتژیک عملیاتی جامع برای پلیس (COSPOL) با هدف مبارزه با جنایات بدون مرز و چند ملیتی در اروپا است.
CIRCAMP
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود