مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف پری

پروانه

پری که به شکل خودمانی تر مطرح می‌شود، مخفف اسم‌های پریا، پروین، پروانه، پریناز، پریسا و امثال آن... هست.
پری
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود