مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف ع

علیه السلام

پسوند «علیه السلام» برای احترام به مقام تمامی پیامبران و امامان شیعه بکار برده می‌شود که به معنای: «درود بر او» است. مخفف این پسوند به صورت (ع) نوشته می‌شود.
ع
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود