مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف ره

رحمة الله علیه

«رحمة الله علیه» به معنی: «رحمت خدا بر او باد» برای ادای احترام نسبت به اموات مسلمین و طلب آمرزش و مغفرت برای آنان ادا می‌شود. (ره) مخفف این عبارت می‌باشد.
ره
ارسال نظر

ارسال نظر