مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف TMAC

The Most Appropriate Choice

مناسب ترین انتخاب - بهترین انتخاب
TMAC
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود