مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف RP

Role Playing

RP در كلمه به معنی نقش بازی كردن یا نقش آفرينی مي باشد. شما بايد به عنوان شخصيت داخل بازی نقش او را بازی كنيد و به آن جان ببخشيد.
RP يعنی محدود كردن كارهایی كه می‌توان در داخل شخصيت بازی و خارج شخصيت بازی انجام داد تا صحنه بازي تا حد ممكن به دنياي واقعي نزديك تر باشد .اين محدوديت ها نسبت به بازي، سرور بازي ، مد بازي متغير و متفاوتند.
RP
ارسال نظر

ارسال نظر