مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف IPO

Initial Public Offerings

فروش اولیهٔ سهام ، عبارتست از اولین فروش سهام توسط یک شرکت خصوصی که طی آن به یک شرکت عمومی تبدیل می‌شود.
IPO
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود