مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف QA

Quality Assurance

تضمین کیفیت یک گام اساسی در توسعه برنامه ها است ، زیرا به عنوان راهی برای کاهش اشتباهات و نقایص ضمن جلوگیری از مشکلات عمل می کند. آزمایش QA می تواند در تمام مراحل فرآیند توسعه برنامه انجام شود.
QA
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود