مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف IGS

Iranian Genetics Society

انجمن ژنتيك ايران در سال 1345 با پيشنهاد و پشتكار دكتر پزشكپور مستشفي تأسيس شد. اين انجمن در ابتدا مشتمل بر گروه‌هاي چهارگانه دانشكده‌هاي علوم، كشاورزي، پزشكي و دامپزشكي بود و گرد هم‌آيي‌هاي آن در خلال كنگره ساليانه كودكان برگزار مي‌شد. سپس در سال‌هاي 1347 تا 1357 هفت كنگره علمي مستقل در شهرهاي تهران، مشهد، اصفهان، تبريز، شيراز و اهواز برگزار شد.
پس از انقلاب و به ويژه در دوران جنگ تحميلي بيش از دو دهه فعاليت انجمن ژنتيك ايران تعطيل شد.
در طول اين سال‌ها علم ژنتيك در سطح جهان به سرعت رشد كرد اما ابعاد اين رشته در ايران شناخته نشده بود . بر اساس اين تحليل در سال 1378 گروهي از افراد علاقمند گردهم آمدند و با تهيه اساسنامه اقدام به تشكيل مجدد انجمن كردند. در واقع، اين حركت يك خيزشي دوباره در ادامه فعاليت‎هاي تشكيلاتي متخصصين علم ژنتيك در دو دهه پيشين بود. در سال 1379 اين انجمن در وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و سپس در اداره ثبت شركت‎ها و مالكيت صنعتي به ثبت رسيد.
بر طبق اساسنامه، هيئت مديره اين انجمن متشكل از 2 نفر متخصص در ژنتيك انساني، 2 نفر متخصص در ژنتيك جانوري، 2 نفر متخصص در ژنتيك گياهي و يك نفر متخصص در ژنتيك پروكاريوتهاست. وجود اين بافت در هيئت مديره و ساير اركان انجمن، شمول انجمن بر جنبه‎هاي مختلف رشته ژنتيك را تضمين مي‎نمايد.
در جلسات اوليه، هيئت مديره نحوه عضوگيري، شرايط عضويت و وظايف انجمن را مورد بحث و تصويب قرار داد.
بر طبق اساسنامه, هيئت مديره اين انجمن متشكل از 2 نفر متخصص در ژنتيك انساني, 2 نفر متخصص در ژنتيك جانوري, 2 نفر متخصص در ژنتيك گياهي و يك نفر متخصص در ژنتيك پروكاريوتهاست. وجود اين بافت در هيئت مديره و ساير اركان انجمن, شمول انجمن بر جنبه‎هاي مختلف رشته ژنتيك را تضمين مي‎نمايد. در اين راستا از همان ابتدا اقدام به تشكيل شاخه‎هاي انجمن گرديد كه عبارتند از:

1ـ شاخه ژنتيك انساني (پزشكي)؛

2ـ شاخه ژنتيك گياهي؛

3ـ شاخه ژنتيك جانوري (دامي)؛

4ـ شاخه ژنتيك پروكاريوت؛
IGS
ارسال نظر

ارسال نظر