مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف TEU

Todo En Uno

همه چیز در یکی (TEU)

TEU یک کلمه اسپانیی به معنی همه چیز در یکی (برگرفته از All in One) می باشد.
TEU
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود