مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف INT

International

int برگرفته از کلمه international به معنی بین‌الملی می باشد.
INT
ارسال نظر

ارسال نظر