مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف AFOOFA

All For One One For All

آفوفا afoofa مخفف شعار همه برای یکی یکی برای همه all for one one for all می باشد.
afoofa علامت تجاری ثبت شده شرکت آفتاب تابناک پارس (سهامی خاص) می باشد.
AFOOFA
ارسال نظر

ارسال نظر