مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف CIKA

Conference on Interaction and Confidence-Building Measures in Asia

کنفرانس تعامل و اعتمادسازی آسیا به اختصار سیکا (CICA) سازمانی است که در حال حاضر ۲۷ عضو اصلی و ۸ کشور و ۵ سازمان عضو ناظر دارد.

تشکیل کنفرانس تعامل و اعتماد سازی آسیا نخستین بار در پنجم اکتبر سال ۱۹۹۲ در زمان برگزاری چهل و هفتمین اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد، توسط نور سلطان نظربایف رئیس‌جمهور وقت قزاقستان پیشنهاد شد. موضوع فعالیت کنفرانس منطقه ای سیکا، تعامل و اقدامات، راه کارها و شیوه‌های دستیابی به اعتمادسازی در قاره آسیا عنوان شده‌است.

دو سند اساسی مربوط به سیکا (CICA) اهداف و روش‌های این کنفرانس را معرفی می‌کند. اولی اعلامیه اصول همکاری مبتنی بر روابط بین کشورهای عضو CICA است که در نخستین جلسه وزیران امور خارجه کشورهای عضو در تاریخ ۱۴ سپتامبر ۱۹۹۹ در آلماتی قزاقستان به امضاء رسید. و دومین سند منشور CICA، است که در اولین نشست سران کشورهای عضو این کنفرانس در تاریخ چهارم جون ۲۰۰۲ در آلماتی نهایی شد. این دو سند مسیر کنفرانس را به سمت پیشرفت آینده CICA مشخص کرد.
CIKA
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود