مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف ناپوز

نشریه ایمنی پرواز و زمینی

نشریه ایمنی پرواز و زمینی هوانیروز
ناپوز
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود