مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف NTSB

National Transportation Safety Board

انجمن ملی ایمنی حمل و نقل (ایالات متحده)
NTSB
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود