مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف USMC

United State Marine Corpse

یگان تکاوران دریایی آمریکا
USMC
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود