مخفف کلمه USMC


( United State Marine Corpse ) یگان تکاوران دریایی آمریکا
USMC

بازگشت به صفحه قبل