مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف HIPPA

Health Insurance Portability and Accountability Act

قانون انتقال و پاسخ گويي الکترونيک بيمه سلامت (HIPAA) به منظور رفع مشکلات نظام بيمه سلامت آمريکا تصويب شد.
HIPPA
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود