مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف ندسا

نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی
ندسا
ارسال نظر

ارسال نظر