مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف ACH

Association for Computers and the Humanities

ACH یک سازمان بین‌المللی است که مشوق تحقیقات در زبان، مطالعات ادبی تاریخی، انسان‌شناسی و علوم اجتماعی به کمک کامپیوتر و استفاده از آن در آفرینش و مطالعه هنر و موسیقی و رقص می‌باشد.
ACH
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود