مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف CIA

Central Intelligence Agency

آژانس اطلاعات مرکزی (سیا) یا سازمان خبر رسانی مركزی، سازمان اطلاعاتی آمریکاست که وظیفهٔ جمع آوری و تحلیل اطلاعات دربارهٔ حکومت‌ها، شرکت‌ها و افراد خارجی و گزارش این اطلاعات به حکومت آمریکا را دارد.
CIA
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود