مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف NARA

National Archives and Records Administration

دفتر ملی بایگانی و مدارک آمریکا، مرکز اسناد ملّی ایالات متحده آمریکا است.این دفتر یک بنیاد مستقل فدرالی در آمریکا است که ساختمان آن در واشینگتن دی‌سی قرار گرفته.
NARA
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود