مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف NARA

National Archives and Records Administration

دفتر ملی بایگانی و مدارک آمریکا، مرکز اسناد ملّی ایالات متحده آمریکا است.این دفتر یک بنیاد مستقل فدرالی در آمریکا است که ساختمان آن در واشینگتن دی‌سی قرار گرفته.
NARA
ارسال نظر

ارسال نظر