مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف ORG

Open Rights Group

ORG یک سازمان مستقر در بریتانیا است که برای حفظ حقوق و آزادی ها با مبارزات انتخاباتی در مورد مسائل حقوق دیجیتال
ORG
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود