مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف IPCC

Independent Police Complaints Commission

کمیسیون مستقل دادخواهی پلیس لندن به اختصار IPCC، یک سازمان مستقل در بریتانیا و ولز است که مسئولیتش سرکشی و بررسی شکایات طرح شده علیه پلیس بریتانیا و ولز است.
IPCC
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود