مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف NL

Normal

nl در پزشکی به معنای نرمال ( عادی یا طبیعی ) معنی دارد.
NL
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود