مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف TRANS

Transgender

تراجنسیتی (Trans) یک اسم عمومی برای افراد، عقاید و گروه‌هایی است که مایل به تغییر قواعد فرهنگی و اجتماعی و فیزیکی نقش جنسیتی خود هستند.

تراجنسیت به معنای دیگر یعنی یک فرد که خود را به صورت زن، مرد، دوجنسه ، ببیند ولی دیگران فرد را از لحاظ ظاهری یا ژنتیکی به صورت دیگر ببینند. ترنسجندر یک گرایش جنسی نیست. یک ترنسجندر به عنوان یک فرد می‌تواند یک دگرجنس‌گرا، همجنس‌گرا، دوجنس‌گرا، همه‌جنس‌گرا، چندجنس‌گرا، یا بی‌جنس‌گرا باشد بعضی تراجنسیتی‌ها ممکن است احساس کنند که برچسبهای گرایش جنسی کامل نیست و برای آن‌ها تطبیق نمی‌یابد.

تراجنسیتی از دو بخش ترا و جنسیت تشکیل شده‌است. اصطلاح تراجنسیتی در سال ۱۹۷۰ میلادی رایج شد (البته در دهه ۶۰ ساخته شد) و به افرادی اطلاق می‌شد که مایل هستند بدون اعمال جراحی تغییر جنسیت و مراحل پزشکی به صورت جنس مخالف زندگی کنند در سال ۱۹۸۰ این اصطلاح گسترش یافت و به صورت یک اصطلاح کلّی و چتر مانند برای توصیف تمام کسانی شد که هویت جنسیتی کنونی آن‌ها با هویت جنسیتی زمان تولدشان متفاوت است.

در سال ۱۹۹۰ این اصطلاح یک بُعد سیاسی پیدا کرد و تمام افرادی را تحت پوشش قرار داد که به صورت عادی قابل جنسیت بندی نیستند و برای مساوات آن‌ها در قانون‌گذاری و امور اجتماعی تلاش می‌کند.
TRANS
ارسال نظر

ارسال نظر