مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف PICU

Pediatric Intensive Care Unit

مراقبت‌های ویژه کودکان PICU
PICU
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود