مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف WBC

White Blood Cell

گلبول سفید خون (سلول های دفاعی بدن)

گویچه‌های سفید (لوکوسیت‌ها) یا گلبول‌های سفید (W.B.C) از یاخته‌های خون هستند. گویچه‌های سفید بخشی از دستگاه ایمنی بدن هستند و بدن را از بیماری‌های عفونی محافظت می‌کنند. لوکوسیت‌ها بر خلاف اریتروسیت‌ها هسته‌دار و متحرک هستند. در انسان بالغ گویچه‌های سفید در مغز استخوان جناغ و لگن خاصره و جمجمه ساخته می‌شوند (در کودکان مضافاً در استخوان لوله‌ای دست‌ها) و در خون آزاد می‌شوند. گویچه‌های سفید سپس در مغز استخوان، و تیموس «می‌آموزند» که دقیقاً چه نوع وظیفه دفاعی به عهده دارند و چه چیزهایی خودی و چه چیزهایی غیرخودی (دشمن) محسوب می‌شوند.


علل کاهش آن ها:
بیماری های مرتبط با مغز استخوان و نقص در سیستم ایمنی بدن، عفونت های شدید، اچ آی وی (HIV)، کمبود عناصر مس و روی و غیره سبب کاهش تعداد گلبول های سفید در خون می شوند.


علل افزایش آن ها:
عفونت به ویژه عفونت هایی که عامل آن ها باکتری و ویروس باشد، التهاب، آلرژی، سرطان خون، استرس و فعالیت های بدنی سنگین از عواملی می باشند که سبب افزایش گلبول های سفید در خون می شوند.


گلبول های سفیده شامل انواع مختلفی می باشند که هر یک برای دفاع از بدن در برابر عوامل مختلفی وظیفه ایفا می کنند و شامل:
نوتروفیل ها (Neutrophils)، لنفوسیت ها(Lymphocytes)، مونوسیت ها (Monocytes)، ائوزینوفیل ها (Eosinophils)و بازوفیل ها(Basophils) می باشند، در گزارش آزمایش سی بی سی در پایین قسمت WBC (تعداد گلبول های سفید) میزان و درصد آن ها درج می شود.
WBC
ارسال نظر

ارسال نظر