مخفف کلمه PICU


( Pediatric Intensive Care Unit ) مراقبت‌های ویژه کودکان PICU
PICU

بازگشت به صفحه قبل