مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف DUB

Dysfunctional uterine bleeding

خونریزی غیرطبیعی دستگاه تناسلی مستقر در رحم
DUB
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود