مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف CEA

Carcino Embryonic Antigen

کارسینوامبریونیک آنتی ژن یا Carcinoembryonic antigen که به اختصار CEA نامیده می شود پروتئینی است که بطور طبیعی در بافت جنین در حال تکامل در رحم مادرباردار یافت می شود. سطح خونی این پروتئین پس از تولد کاهش یا از بین می رود. در بالغین مقدار غیرطبیعی CEA می تواند علامتی از سرطان باشد.
با انجام آزمایش خون می توان می توانید مقدار CEA خون را اندازه گرفت.

مقدار طبیعی (نرمال) CEA در افراد بین صفرتا ۲٫۵ میکروگرم در لیتر (mcg/l) است و در سیگاری ها مقدار طبیعی بین صفر تا ۵ متغیر است.
مقدار بالای CEA در خون شخصی که اخیراً به خاطر سرطان درمان شده است نشانه بازگشت سرطان است. مقادیر بالاتر از طبیعی در سرطان های زیر دیده می شود:
سرطان سینه (Breast Cancer)
سرطان های دستگاه های ادراری و تناسلی
سرطان کولون (روده بزرگ)
سرطان ریه
سرطان پانکراس
سرطان تیروئید
CEA
ارسال نظر

ارسال نظر