مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

اصطلاحات مکان‌ها

مجموعه کلمات اختصاری و پرکاربرد در زمینه مکان‌ها و موقعیت‌های جهانی و...
SBMU

مخفف عبارت SBMU

Shahid Beheshti Medical University
شرقی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات...
SUMS

مخفف عبارت SUMS

Shiraz University of Medical Sciences
دانشگاه علوم پزشکی شیراز یکی از...