مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف NGS

Nagasaki Airport

فرودگاه ناگازاکی (Nagasaki Airport) یک فرودگاه نظامی و همگانی با کد یاتا NGS است که یک باند فرود آسفالت و بتن دارد و طول باند آن ۳۰۰۰ متر است. این فرودگاه در شهر اومورا، ناگازاکی کشور ژاپن قرار دارد .
NGS
ارسال نظر

ارسال نظر